TIP od 123jobs.sk: Ako ukončiť pracovný pomer

spot_img

Ak ste pri listovaní novín alebo prehliadaní internetových stránok natrafili na dobrú pracovnú ponuku – inzercia práce, možno ste začali rozmýšľať nad tým ako dať v práci výpoveď. Pracovný pomer samozrejme môžete kedykoľvek ukončiť. Dôležité ale je aby ste postupovali podľa Zákonníka práce.

Ukončenie pracovného pomeru

Pracovný pomer môžete ukončiť niekoľkými spôsobmi

1. Dohodou

Pracovný pomer sa ukončí dohodou medzi zamestnávateľom a zamestnancom. Ide o najjednoduchší spôsob ukončenia a preto sa radí aj medzi najčastejšie. Dôvod ukončenia vzťahu sa môže ale nemusí uvádzať. Uvádza sa len v prípade

  • ak to zamestnanec vyžaduje
  • ak sa mení miesto výkonu práce a zamestnanec s tým nesúhlasí
  • ak sa zamestnanec stane nadbytočným
  • ak zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav stratil dlhodobo pracovnú spôsobilosť alebo má chorobu z povolania (alebo je ňou ohrozený)

Dohodu o skončení pracovného pomeru uzatvárajte písomne. Pracovný pomer končí dátumom, ktorý je uvedený v dohode.

2. Výpoveď

Pokiaľ s vami zamestnávateľ nechce ukončiť pracovný vzťah dohodou môžete dať výpoveď. Ukončiť pracovný pomer týmto spôsobom môžete kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu. Pokojne to môže byť aj nájdenie si lepšieho pracovného miesta, nevyhovujúci pracovný čas, ….

Výpoveď musíte podať písomne a doručiť ju zamestnávateľovi (poštou alebo osobne). Pracovný pomer ale neukončíte hneď. Od prvého dňa nového mesiaca (ako ste doručili výpoveď zamestnávateľovi) začína plynúť výpovedná lehota. Jej čas sa líši v závislosti od toho ako dlho ste pre zamestnávateľa pracovali. Ak ste robili dlhšie ako rok je výpovedná lehota dva mesiace. Ak menej ako rok výpovedná lehota je jeden mesiac.

3. Okamžité ukončenie pracovného pomeru

Ukončiť okamžite pracovný vzťah môžete len v prípadoch, ktoré stanovuje Zákonník práce

  • zamestnancovi zamestnávateľ nevyplatil mzdu, náhradu mzdy, náhradu príjmu pri PN, cestovné náhrady do 15 dní od uplynutia ich splatnosti
  • ak je ohrozené zdravie alebo život zamestnanca
  • ak je zamestnanec mladistvý a nemôže vykonávať prácu bez ohrozenia vlastnej morálky

Okamžité ukončenie pracovného pomeru musí byť podané písomne a doručené zamestnávateľovi.

4. Ukončenie pracovného vzťahu v skúšobnej dobe

Počas skúšobnej doby môžete pracovno-právny vzťah ukončiť bez udania dôvodu. Podľa súčasnej legislatívy ale musíte zamestnávateľovi doručiť oznámenie o ukončení práce aspoň tri dni dopredu. Nové pracovné ponuky on-line na pracovnej stránke 123jobs.sk.

- Reklama -spot_img
spot_img

Redakce doporučuje

Články autora